TƯ VẤN AN TOÀN THÔNG TIN

Trong môi trường công nghệ theo định hướng kinh doanh ngày nay, các tổ chức phải đối mặt với nhiều thử thách về an ninh mạng. Dữ liệu của khách hàng hoặc thẻ tín dụng có thể bị đánh cắp, dữ liệu kinh doanh tối mật của công ty có thể bị rò rỉ hoặc hệ thống mạng của doanh nghiệp có thể bị xâm nhập và hoạt động doanh nghiệp có thể bị gián đoạn. Những nguy cơ an ninh mạng này nhanh chóng làm tổn hại đến uy tín và mối quan hệ mà doanh nghiệp mất nhiều năm để xây dựng Với dội ngũ kỹ sư an ninh mạng có kinh nghiệm làm việc với nhiều khách hàng trong nhiều lĩnh vực. Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ về an ninh mạng, từ rà soát các khâu tổ chức của doanh nghiệp đến tiến hành điều tra chuyên sâu.Các dịch vụ sẽ không chỉ giúp doanh nghiệp đánh giá, xây dựng và quản lý khả năng bảo mật an ninh mạng, mà còn giúp doanh nghiệp ứng phó với các sự cố và khủng hoảng có thể xảy ra.


 

1. Tư vấn xây dựng chiến lược về ATTT:

+ Đánh giá rủi ro, đánh giá dò quét xâm nhập hệ thống, đánh giá hệ thống ATTT và hệ thống quản lý ATTT của tổ chức đáp ứng tuân thủ các tiêu chuẩn ATTT

+ Phân tích các xu hướng về ATTT về xác định các yêu cầu về ATTT về tổ chức tầm nhìn dài hạn

+ Xác định mục tiêu về ATTT của tổ chức

+ Tư vấn xây dựng các biện pháp kiểm soát đảm bảo ATTT tầm nhìn dài hạn

2. Tư vấn thiết kế, triển khai, vận hành hệ thống ATTT, Hệ thống quản lý ATTT (ISMS) tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật:

+ Bộ tiêu chuẩn ISO về ATTT + ISO/IEC 27001 2013: Tiêu chuẩn về quản lý hệ thống ATTT

+ ISO/IEC 27002 2013: Chỉ dẫn thực hành hệ thống Quản lý ATTT

+ ISO/IEC 27003 2009: Hướng dẫn xây dựng Hệ thống quản lý ATTT

+ ISO/IEC 27004 2009, đo lường Hệ thống quản lý ATTT

+ ISO/IEC 27005 2001, hướng dẫn về quản lý rủi ro ATTT

+ ISO/IEC 310000, hướng dẫn về quả lý rủi ro chung

3. Tư vấn đánh giá ATTT hệ thống:

+ Đánh giá hệ thống ATTT, hệ thống quản lý ATTT theo tiêu chuẩn quốc tế về ATTT

+ Thực hiện dò quét xâm nhập hệ thống nhằm phát hiện các điểm yếu bảo mật

+ Thực hiện đánh giá rủi ro hệ thống

+ Đưa ra các khuyến nghị, các hành động nhằm giảm nhẹ rủi ro

4. Tư vấn xây dựng hệ thống chính sách, quy trình, quy định về ATTT:

+ Tư vấn xây dựng chính sách tổng thể về ATTT

+ Tư vấn xây dựng các quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu nhằm đảm bảo ATTT trong các hoạt động nghiệp vụ

5. Đào tạo nhận thức ATTT:

+ Đào tạo nhận thức về ATTT cho nhân viên

+ Đào tạo chuyên sâu về ATTT cho quản trị viên

+ Đào tạo nhận thức về hệ thống quản lý ATTT và đánh giá rủi ro theo tiêu chuẩn ATTT