PHÒNG NGỪA CHỐNG TẤN CÔNG MẠNG

Tại sao phòng thủ mạng lại cần thiết?

Thực hiện một cách tiếp cận chủ động đối với an ninh mạng sẽ cho phép bạn tránh các cuộc tấn công mạng gây tổn hại và gián đoạn dịch vụ. Các cuộc tấn công mạng không chỉ tác động đến tài nguyên CNTT của bạn mà còn ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp cũng như dẫn đến hình ảnh thương hiệu bị giảm sút và dẫn đến hậu quả pháp lý. Các tổ chức đạt đến một ngưỡng nhất định với khả năng phòng thủ mạng của họ sẽ có thể tiến hành hoạt động kinh doanh như bình thường trong khi đối mặt với các mối đe dọa dai dẳng và các cuộc tấn công tinh vi. Việc tiếp tục hoạt động kinh doanh sẽ củng cố lòng tin của khách hàng và nâng cao giá trị của cổ đông. Các chiến thuật phòng thủ mạng mạnh mẽ, khi được truyền đạt đúng cách cho những người khác, thậm chí có thể mở ra cơ hội doanh thu mới cho một tổ chức. Do đó đối với mọi tổ chức ngày nay, phòng thủ mạng là điều bắt buộc.

Làm thế nào các tổ chức có thể sử dụng hiệu quả các chiến thuật phòng thủ mạng?

Bảo vệ tổ chức của bạn khỏi các mối đe dọa từ bên trong. Theo thống kê thì trung bình 23% sự cố mạng xuất phát từ những người trong cuộc độc hại. Việc đảm bảo rằng nhân viên của bạn hiểu các nhiệm vụ pháp lý liên quan đến vai trò của họ, rằng họ biết các phương pháp bảo mật tốt nhất, rằng họ không gửi dữ liệu bí mật đến các vị trí không an toàn và không ai, đặc biệt là C-suite, coi thường các chính sách bảo mật trong đổi lấy tốc độ và sự tiện dụng hơn. Có được các công cụ tình báo về mối đe dọa và chia sẻ thông tin tình báo về mối đe dọa với các đối thủ cạnh tranh hoặc các tổ chức lân cận. Thông tin về mối đe dọa có thể giúp bạn biết mối đe dọa nào gây rủi ro lớn nhất cho cơ sở hạ tầng của bạn, cho phép bạn lập kế hoạch bảo vệ tài nguyên của mình. Chia sẻ thông tin nâng cao năng lực của mọi người để ngăn chặn các cuộc tấn công mạng. Sử dụng các sản phẩm phòng vệ trước mối đe dọa. Các công cụ phòng thủ mạng chủ động cung cấp cho các doanh nghiệp sự nhanh nhẹn được cải thiện khi đối mặt với các mối đe dọa mạng. Những công cụ này có thể cung cấp cảnh báo sớm và giúp quản trị viên xác định cách ngăn chặn một cuộc tấn công mạng đang diễn ra.