SENTINEL ONE

Autonomous AI Endpoint Security Platform

SentinelOne tự động ngăn ngừa, phát hiện và phản hồi các mối đe doạ trong hệ thống bằng các thuật toán machine learning và intelligent automation. ngoài ra còn cho phép dự đoán các hành vi độc hại trên các vector đe dọa trong thời gian thực, từ đó có thể nhanh chóng loại bỏ các mối đe dọa với khả năng phản hồi hoàn toàn tự động, giúp gia tăng khả năng phòng thủ của hệ thống trước các cuộc tấn công mạng tiên tiến nhất.

 

XDR: Extended Detection and Response
Mở rộng khả năng bảo vệ điểm cuối với End-to-End Enterprise Visibility, Protection, và Response.
  • See: Xem tất cả những nguồn vào điểm cuối
  • Protect: tăng cường phạm vi bảo vệ, tốc độ phản hồi và hiệu quả khi phát hiện và ngăn chặn
  • Resolve: Tự động hóa phản hồi trên toàn bộ hệ sinh thái bảo mật được kết nối