Sao lưu dự phòng (Máy chủ & Máy trạm)

Backups (Server & Workstations) ?

Backups (Sao lưu) quá trình tạo ra các bản sao của dữ liệu, tệp tin, ứng dụng hệ thống trên máy chủ (Server) các máy trạm (Workstations). Mục tiêu chính của việc thực hiện sao lưu đảm bảo rằng dữ liệu thông tin quan trọng thể được khôi phục lại sau các sự cố, mất mát hoặc tình huống bất thường. 

Lợi ích của Backups (Server & Workstations)

 • Phục hồi dữ liệu: Khả năng khôi phục lại dữ liệu quan trọng sau mất mát. 
 • Bảo vệ khỏi rủi ro: Ngăn ngừa mất dữ liệu do lỗi, tấn công hoặc hỏng hóc. 
 • Phản ứng nhanh: Khôi phục sau tấn công để phản ứng nhanh chóng. 
 • Duy trì hoạt động: Giữ cho doanh nghiệp hoạt động bình thường. 
 • Tuân thủ luật pháp: Bảo vệ dữ liệu theo yêu cầu luật pháp. 
 • Giảm thời gian dừng: Khôi phục nhanh giúp giảm thời gian gián đoạn. 
 • Hỗ trợ phát triển: Cho phép thử nghiệm cập nhật mà không sợ mất dữ liệu. 

Thực hiện Backups bao gồm các hoạt động:

 1. Sao lưu dữ liệu: Tạo bản sao của dữ liệu, tệp tin và thông tin quan trọng trên máy chủ và máy trạm. 
 2. Định kỳ sao lưu: Thực hiện sao lưu theo lịch trình định kỳ để đảm bảo dữ liệu luôn được cập nhật và an toàn. 
 3. Sao lưu toàn bộ hệ thống: Ngoài dữ liệu, cần sao lưu cấu hình hệ thống, ứng dụng và các thiết lập quan trọng. 
 4. Lưu trữ offsite: Sao lưu dữ liệu và thông tin tại nơi lưu trữ khác, xa xa so với vị trí gốc, để đảm bảo dữ liệu không bị mất hết trong trường hợp sự cố vùng địa phương. 
 5. Kiểm tra khả năng khôi phục: Thường xuyên kiểm tra và xác định rằng dữ liệu có thể được khôi phục một cách chính xác từ các bản sao lưu. 
 6. Bảo mật sao lưu: Bảo vệ dữ liệu sao lưu bằng cách mã hóa hoặc sử dụng các biện pháp bảo mật khác để đảm bảo không bị truy cập trái phép. 
 7. Phục hồi dữ liệu: Trong trường hợp mất dữ liệu, sự cố hoặc tấn công, sử dụng bản sao lưu để khôi phục lại dữ liệu và thông tin. 
 8. Phục hồi hệ thống: Trong trường hợp hệ thống bị lỗi hoặc không thể hoạt động, sử dụng bản sao lưu để khôi phục lại cấu hình và ứng dụng.