Quản trị thông tin và sự kiện bảo mật

Quản trị thông tin sự kiện bảo mật (Security information and event management – SIEM) ?

 • Quản trị thông tin và sự kiện bảo mật (Security information and event management – SIEM): là một phần mềm hoặc nền tảng giúp tổ chức theo dõi, phân tích và phản ứng đối với các sự kiện và thông tin liên quan đến bảo mật trong môi trường máy tính và mạng. 
 • SIEM kết hợp các khả năng quản trị sự kiện (Event management) và quản trị thông tin (Information management) để giúp tổ chức phát hiện, phân tích và ứng phó với các mối đe dọa bảo mật, các hành vi đáng ngờ hoặc các vụ vi phạm bảo mật. Hệ thống SIEM tự động thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau, như logs hệ thống, logs ứng dụng, các thông báo bảo mật, và sau đó thực hiện việc phân tích và báo cáo để giúp người quản trị bảo mật định rõ các hoạt động không bình thường hoặc có khả năng tấn công. 
 • SIEM cung cấp một cái nhìn tổng thể về bảo mật thông qua việc tập trung và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, giúp tổ chức nhanh chóng xác định và ứng phó với các mối đe dọa bảo mật. 

Những lợi ích khi sử dụng SIEM:

 • Phát hiện mối đe dọa sớm: SIEM giúp tổ chức phát hiện các hoạt động đáng ngờ, các sự kiện bất thường và các hành vi tấn công sớm hơn. Điều này giúp ngăn chặn các cuộc tấn công trước khi chúng gây ra hậu quả nghiêm trọng. 
 • Tập trung dữ liệu: SIEM thu thập và tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau như hệ thống, ứng dụng, thiết bị mạng, và các thông báo bảo mật. Điều này giúp người quản trị có cái nhìn tổng thể về bảo mật và phát hiện các xu hướng và mô hình tấn công. 
 • Phân tích thông tin: SIEM sử dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu để xác định các mô hình hoạt động bất thường, phát hiện các dấu hiệu của tấn công hoặc vi phạm bảo mật. Các quy tắc và thuật toán phân tích giúp tìm ra các sự kiện có khả năng là mối đe dọa. 
 • Báo cáo và tuân thủ quy định: SIEM cung cấp khả năng tạo ra các báo cáo về hoạt động bảo mật, sự kiện quan trọng và tuân thủ các quy định bảo mật. Điều này hỗ trợ trong việc thực hiện kiểm tra bảo mật và báo cáo cho các cơ quan kiểm toán. 
 • Ứng phó nhanh chóng: SIEM cho phép tổ chức đưa ra phản ứng nhanh chóng đối với các sự kiện bất thường hoặc tấn công. Từ việc xác định nguy cơ cho đến việc cách thức phản ứng, SIEM giúp giảm thiểu thời gian phản hồi và hạn chế thiệt hại. 
 • Tăng hiệu suất kiểm tra sự kiện: SIEM giúp tự động kiểm tra hàng loạt sự kiện và dữ liệu, giúp giảm thiểu khả năng bỏ sót các dấu hiệu quan trọng của mối đe dọa. 
 • Tiết kiệm thời gian và nguồn lực: Thay vì phải theo dõi và phân tích thủ công hàng ngàn sự kiện, SIEM tự động hóa quá trình này, giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực của tổ chức. 

Các bước bản để thực hiện SIEM trong một tổ chức:

Xác định mục tiêu và yêu cầu:

 • Xác định mục tiêu chính của việc triển khai SIEM, chẳng hạn như tăng cường bảo mật, tuân thủ quy định, phát hiện sự cố nhanh chóng, và cải thiện quản lý sự kiện. 
 • Xác định yêu cầu cụ thể của tổ chức, bao gồm việc thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau, phân tích dữ liệu, báo cáo, và khả năng ứng phó. 

Chọn giải pháp SIEM:

 • Nghiên cứu và đánh giá các giải pháp SIEM có sẵn trên thị trường để chọn một giải pháp phù hợp với nhu cầu và kích thước của tổ chức. 

Thu thập và chuẩn bị dữ liệu:

 • Xác định các nguồn dữ liệu quan trọng cần được thu thập và giám sát, như logs hệ thống, logs ứng dụng, dữ liệu mạng, và thông báo bảo mật. 
 • Chuẩn bị các hệ thống để gửi dữ liệu đến hệ thống SIEM, chẳng hạn như cấu hình các thiết bị mạng để gửi logs. 

Triển khai hệ thống SIEM:

 • Cài đặt và cấu hình giải pháp SIEM theo các yêu cầu và mục tiêu của tổ chức. 
 • Xác định các quy tắc, thuật toán phân tích và bộ lọc để xác định các sự kiện quan trọng. 

Thử nghiệm và điều chỉnh:

 • Tiến hành thử nghiệm hệ thống SIEM để đảm bảo rằng nó hoạt động đúng cách và có khả năng phát hiện các mối đe dọa. 
 • Điều chỉnh các quy tắc và thuật toán để giảm thiểu việc phát hiện giả mạo và đảm bảo độ chính xác. 

Đào tạo nhân viên:

 • Đào tạo nhân viên liên quan về cách sử dụng hệ thống SIEM, cách đọc và hiểu các báo cáo, cũng như cách ứng phó với các sự kiện bảo mật. 

Triển khai quá trình phản ứng:

 • Xây dựng và triển khai các quy trình phản ứng cụ thể đối với các tình huống bảo mật khác nhau. Điều này bao gồm xác định cấp độ nghiêm trọng của các sự kiện, phản ứng thích hợp, và quy trình báo cáo sau sự cố. 

Giám sát và duy trì:

 • Theo dõi hoạt động của hệ thống SIEM để đảm bảo rằng nó hoạt động ổn định và phát hiện các vấn đề kỹ thuật kịp thời. 
 • Cập nhật và điều chỉnh hệ thống SIEM để thích ứng với các thay đổi trong môi trường hoặc các mối đe dọa mới. 

Đánh giá và cải tiến: 

 • Định kỳ đánh giá hiệu suất của hệ thống SIEM, bao gồm khả năng phát hiện, thời gian phản ứng, và hiệu suất tổng thể. 
 • Dựa trên các kết quả đánh giá, thực hiện các cải tiến để cải thiện hiệu suất và khả năng phản ứng của hệ thống SIEM.