Quản trị phát hiện và xử lý sự cố

Quản trị phát hiện và xử lý sự cố (Managed Detection and Response) ?

Quản trị phát hiện và xử lý sự cố hay Managed Detection and Response (MDR) một dịch vụ cung cấp các khả năng giám sát, phát hiện ứng phó 24/7 với mối đe dọa được xây dựng theo mục đích ràng chủ động được hỗ trợ bởi một nhóm kỹ thuật viên an ninh mạng chuyên nghiệp kết hợp với phân tích, tổng hợp dữ liệu tiên tiến. 

Những lợi ích khi sử dụng dịch vụ MDR:

  • Giám sát hệ thống 24/7 bởi đội ngũ SOC có kinh nghiệm. 
  • Dịch vụ phát hiện và ứng mối đe dọa được quản lý chặt chẽ. 
  • Cải thiện khả năng và phạm vi phát hiện mối đe dọa.  
  • Chuyên gia điều tra các cảnh báo và sự cố, đề xuất các hành động tiếp theo để đảm bảo an toàn thông tin hệ thống. 
  • Săn lùng mối đe dọa chủ động. 
  • Cải thiện năng lực ứng phó với mối đe dọa. 
  • Tăng cường quản lý lỗ hổng. 
  • Cải thiện việc duy trì tuân thủ và báo cáo. 
  • Tiết kiệm ngân sách về nhân sự và tài nguyên. 

Quy trình của dịch vụ MDR:

1. Phát hiện (Detection): Các nhà nghiên cứu mối đe dọa liên tục giám sát hệ thống mạng của tổ chức – thực hiện quét các mối đe dọa để tìm kiếm các dấu hiệu xâm nhập cụ thể, và từ đó đưa ra các quyết định về mức độ ưu tiên của mối đe dọa. 

2. Phân tích (Analysis): Khi một mối đe dọa được phát hiện, tổng hợp và ưu tiên, đội ngũ của trung tâm điều hành bảo mật (SOC) sẽ điều tra nguồn gốc và phạm vi của cuộc tấn công, sau đó phân tích chi tiết về mối đe dọa và xác định tác động của nó. 

3. Phản ứng (Response): Các nhà nghiên cứu mối đe dọa sẽ cảnh báo cho tổ chức về sự cố và cung cấp bản phân tích nguyên nhân gốc rễ, khuyến nghị các phương pháp giảm thiểu cũng như những công cụ cần thiết để tổ chức có thể xử lý sự cố.