Quản lý tuân thủ thường niên

Quản lý tuân thủ thường niên (Year-round Managed Compliance) ? 

Year-round Managed Compliance: quá trình duy trì tuân thủ các tiêu chuẩn, quy tắc, yêu cầu về bảo mật tuân thủ quy định quanh năm. bao gồm việc triển khai, kiểm tra, duy trì các biện pháp an ninh để đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ các quy định liên quan đến bảo mật thông tin quản dữ liệu trong suốt thời gian dài. 

Lợi ích của Year-round Managed Compliance 

 • Tuân thủ liên tục: Đảm bảo tuân thủ quy định quanh năm. 
 • Bảo vệ dữ liệu: Đảm bảo an toàn dữ liệu theo yêu cầu. 
 • Phản ứng nhanh: Đối phó nhanh chóng với sự cố. 
 • Giảm rủi ro: Giảm khả năng vi phạm và sự cố bảo mật. 
 • Tăng nhận thức: Nâng cao nhận thức và đào tạo cho nhân viên. 
 • Tạo niềm tin: Xây dựng niềm tin từ đối tác và cơ quan quản lý. 
 • Tối ưu hóa rủi ro: Cải thiện quản lý rủi ro và tạo môi trường an toàn. 
 • Thúc đẩy đổi mới: Khuyến khích áp dụng biện pháp bảo mật tiên tiến. 

Các hoạt động của Year-round Managed Compliance

 1. Định cấu hình và triển khai: Thiết lập các chính sách và biện pháp bảo mật theo các tiêu chuẩn và quy định áp dụng. 
 2. Liên tục kiểm tra tuân thủ: Thực hiện kiểm tra định kỳ để xác định mức tuân thủ tiêu chuẩn và quy định. 
 3. Cập nhật và điều chỉnh: Duy trì và cập nhật liên tục các biện pháp bảo mật để phản ánh các thay đổi trong quy định và môi trường. 
 4. Bảo vệ dữ liệu: Đảm bảo rằng dữ liệu quan trọng được bảo vệ theo yêu cầu của các quy định và tiêu chuẩn. 
 5. Báo cáo tuân thủ: Cung cấp báo cáo về mức độ tuân thủ và các vấn đề bảo mật liên quan cho các tổ chức có thẩm quyền. 
 6. Phản hồi và điều tra: Xử lý các sự cố và vi phạm bảo mật, cùng với việc tiến hành điều tra và khắc phục. 
 7. Đào tạo và nâng cao nhận thức: Đảm bảo rằng nhân viên và thành viên trong tổ chức hiểu và thực hiện các biện pháp bảo mật một cách đúng đắn. 
 8. Giữ liên kết quy định: Theo dõi và thích nghi với các thay đổi quy định để đảm bảo tuân thủ liên tục.