Quản lý cơ sở hạ tầng

Quản sở hạ tầng (Infrastructure management) ?

Quản sở hạ tầng (Infrastructure management): một lĩnh vực quản tổ chức duy trì hạ tầng công nghệ thông tin (IT) của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Hạ tầngđây bao gồm các thành phần như máy chủ, mạng, lưu trữ, phần cứng, phần mềm, các dịch vụ liên quan khác.

Những lợi ích khi Quản sở hạ tầng (Infrastructure management):

 • Tăng hiệu quả hoạt động: Quản lý cơ sở hạ tầng (Infrastructure management) giúp tối ưu hóa hiệu suất hệ thống, từ đó tăng cường sự mượt mà và hiệu quả trong các hoạt động hàng ngày. 
 • Tăng tính khả dụng: Duy trì và quản lý liên tục hạ tầng đảm bảo rằng hệ thống luôn sẵn sàng hoạt động, giảm thiểu thời gian gián đoạn và tăng khả năng hoạt động liên tục (24/7). 
 • Giảm thiểu sự cố: Giám sát liên tục và phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn giúp ngăn chặn sự cố và trục trặc, giảm thiểu tác động tiêu cực lên hoạt động kinh doanh. 
 • Bảo mật và an toàn: Quản lý cơ sở hạ tầng (Infrastructure management) bao gồm triển khai biện pháp bảo mật, kiểm tra lỗ hổng và giảm nguy cơ bị tấn công hoặc xâm nhập. 
 • Tối ưu hóa chi phí: Điều phối tài nguyên một cách hiệu quả và thực hiện các dự án cải tiến hạ tầng giúp tiết kiệm chi phí vận hành và duy trì. 
 • Phục hồi sau sự cố: Dự phòng, sao lưu và khôi phục dữ liệu giúp đảm bảo khả năng phục hồi sau các sự cố hoặc thảm họa. 
 • Dễ dàng mở rộng quy mô: Quản lý cơ sở hạ tầng (Infrastructure management) cung cấp kế hoạch và chiến lược mở rộng hệ thống một cách hiệu quả khi nhu cầu tăng. 
 • Tăng cường tuân thủ: Đảm bảo hệ thống và quy trình tuân thủ các quy định và chứng nhận liên quan đến bảo mật và quản lý dữ liệu. 
 • Nâng cao quản lý tài nguyên: Theo dõi và quản lý tài nguyên phần cứng và phần mềm giúp đảm bảo sự sẵn sàng và hiệu quả. 
 • Cải thiện trải nghiệm người dùng: Tăng cường hiệu suất hạ tầng giúp cải thiện trải nghiệm người dùng cuối và đảm bảo dịch vụ được cung cấp với chất lượng tốt.

Quản sở hạ tầng nhiều hoạt động chức năng:

 • Triển khai và Cài đặt: Quản lý cơ sở hạ tầng bao gồm việc triển khai các thành phần mới, cài đặt phần mềm, cấu hình mạng và máy chủ. 
 • Quản lý và Giám sát: Giám sát sự hoạt động của hạ tầng, theo dõi hiệu suất, tình trạng và khắc phục sự cố khi cần. 
 • Bảo mật và Bảo vệ: Đảm bảo tích hợp các biện pháp bảo mật để bảo vệ hạ tầng khỏi các mối đe dọa và tấn công mạng. 
 • Sao lưu và Khôi phục: Thực hiện sao lưu dữ liệu và hệ thống để đảm bảo khả năng phục hồi sau sự cố hoặc thất bại. 
 • Cập nhật và Quản lý Phiên bản: Theo dõi và cập nhật các phiên bản phần mềm, firmware, và các thành phần khác để đảm bảo tính ổn định và bảo mật. 
 • Mở rộng và Tối ưu hóa: Dự trù và thực hiện các phát triển hạ tầng để đáp ứng nhu cầu mở rộng và tối ưu hóa hiệu suất. 
 • Quản lý Tài nguyên: Theo dõi và quản lý tài nguyên phần cứng, phần mềm và mạng để đảm bảo sự sẵn sàng và hiệu quả. 
 • Tuân thủ và Quản lý Hiệu năng: Đáp ứng các quy định và chứng nhận bảo mật, quản lý hiệu năng hệ thống để đảm bảo hoạt động tốt.