Giám sát tình trạng thiết bị

Giám sát tình trạng thiết bị (Device Health Monitoring) ?

Device Health Monitoring: quá trình theo dõi kiểm tra sức khỏe của các thiết bị, máy tính hệ thống trong môi trường công nghệ thông tin. Mục tiêu chính đảm bảo rằng các thiết bị đang hoạt động ổn định, tuân thủ các chính sách bảo mật, không các dấu hiệu của tấn công hoặc hoạt động bất thường.

Lợi ích của Device Health Monitoring

 • Phát hiện sớm vấn đề: Xử lý sớm các vấn đề kỹ thuật và an ninh trước khi gây hại. 
 • Bảo vệ an ninh: Đảm bảo tuân thủ chính sách bảo mật và ngăn tấn công. 
 • Phản ứng nhanh: Cảnh báo ngay khi có hoạt động bất thường. 
 • Duy trì hiệu suất: Giữ cho thiết bị hoạt động ổn định và hiệu quả. 
 • Phân tích hệ thống: Cung cấp thông tin cho việc phân tích sự cố. 
 • Điều tra tấn công: Hỗ trợ điều tra các vụ tấn công và cải thiện bảo mật. 
 • Tối ưu hóa tài nguyên: Quản lý tài nguyên để tối ưu hóa hiệu suất. 
 • Giám sát mạng: Theo dõi mạng để ngăn chặn truy cập trái phép. 

Device Health Monitoring thực hiện các nhiệm vụ:

 1. Kiểm tra tình trạng cơ bản: Theo dõi các thông số cơ bản như tình trạng phần cứng, phiên bản phần mềm, và cấu hình của thiết bị. 
 2. Phát hiện sự cố: Xác định các vấn đề hoạt động như lỗi phần cứng, tình trạng kết nối, và sự cố hệ thống. 
 3. Theo dõi hiệu suất: Giám sát hiệu suất của thiết bị, bao gồm tài nguyên sử dụng như cpu, bộ nhớ và lưu lượng mạng. 
 4. Kiểm tra bảo mật: Theo dõi việc tuân thủ chính sách bảo mật và cập nhật phần mềm, đảm bảo rằng thiết bị không có lỗ hổng nào có thể bị khai thác. 
 5. Phát hiện hoạt động bất thường: Xác định các hoạt động không thường xuyên hoặc bất thường, có thể là dấu hiệu của tấn công hoặc nhiễm virus. 
 6. Báo cáo và cảnh báo: Tạo báo cáo về tình trạng, hiệu suất và các vấn đề liên quan đến thiết bị, cùng với cảnh báo về các tình huống cần xử lý. 
 7. Ghi chép và điều tra: ghi lại thông tin liên quan đến các hoạt động, tình trạng và sự cố để hỗ trợ quá trình điều tra và phân tích sau này.