Dịch vụ phòng chống và tiêu diệt virus

Dịch vụ phòng chống virus Antivirus Services ?

Antivirus Services (Dịch vụ phần mềm diệt virus): trong quản bảo mật các phần mềm công nghệ được sử dụng để phát hiện, ngăn chặn loại bỏ các phần mềm độc hại độc khỏi hệ thống máy tính mạng. Mục tiêu chính của Antivirus Services bảo vệ hệ thống khỏi các mối đe dọa đến từ virus, malware, trojan, worm các loại phần mềm độc hại khác. 

Lợi ích của Antivirus Services

 • Phát hiện mã độc: Ngăn chặn và phát hiện virus và phần mềm độc hại. 
 • Bảo vệ dữ liệu: Đảm bảo an toàn thông tin và dữ liệu khỏi sự tấn công của mã độc. 
 • Phòng ngừa rủi ro: Giảm thiểu khả năng xâm nhập và mất dữ liệu. 
 • Duy trì hiệu suất: Loại bỏ mã độc để duy trì hiệu suất hệ thống. 
 • Phản ứng kịp thời: Cung cấp cảnh báo để phản ứng nhanh chóng với các tình huống bảo mật. 

Antivirus Services thực hiện các nhiệm vụ sau: 

 1. Phát hiện và ngăn chặn virus: Sử dụng các cơ chế quét và phân tích để phát hiện và ngăn chặn các loại virus hoặc mã độc từ xâm nhập vào hệ thống. 
 2. Quét tệp tin và email: Kiểm tra các tệp tin và email đến để phát hiện các đoạn mã độc hoặc tập tin độc hại có thể được truyền qua các kênh này. 
 3. Phát hiện malware và phần mềm độc hại: Xác định và loại bỏ các loại malware, spyware, adware và phần mềm độc hại khác. 
 4. Cập nhật định kỳ: Tự động cập nhật cơ sở dữ liệu về các mối đe dọa mới nhất để luôn có khả năng phát hiện các biến thể mới của phần mềm độc hại. 
 5. Tiêu diệt và xóa mã độc: Loại bỏ và xóa các mã độc đã được phát hiện để đảm bảo hệ thống không bị nhiễm. 
 6. Bảo vệ khỏi các hành vi độc hại: Ngăn chặn các hoạt động bất thường của phần mềm độc hại như thay đổi cấu hình hệ thống, xóa dữ liệu hoặc gửi thông tin bí mật đi. 
 7. Bảo vệ thư mục chia sẻ: Kiểm tra và loại bỏ virus hoặc phần mềm độc hại trong các thư mục chia sẻ trên mạng. 
 8. Báo cáo và theo dõi: Tạo báo cáo về các mối đe dọa phát hiện và các hành động đã thực hiện bởi dịch vụ diệt virus.