Tổng quan về Deep Instinct :

Sử dụng Deep Learning Framework độc quyền, Deep Instinct cung cấp nền tảng ngăn chặn mối đe dọa không mất thời gian với khả năng bảo vệ nhiều lớp chống lại mọi mối đe dọa đã biết hoặc chưa biết từ bất kỳ tệp nào hoặc cuộc tấn công không có tệp nào. Không giống như các giải pháp dựa trên phát hiện và phản hồi, chờ thực hiện cuộc tấn công để phản ứng hoặc đăng thực thi quá muộn, phương pháp tập trung vào phòng ngừa dựa trên Deep Learning của chúng tôi giúp khách hàng của chúng tôi được bảo vệ, đồng thời giảm đáng kể chi phí. Với khả năng dự đoán và ngăn chặn bất kỳ thể loại mối đe dọa nào – đã biết và chưa biết, mọi Thiết Bị Endpoint, Server, Thiết Bị Di Động, Mạng và Hệ Điều Hành đều được bảo vệ / chống lại bất kỳ loại tấn công nào, có thể là không có tệp hoặc dựa trên tệp. Cách tiếp cận ngăn chặn mối đe dọa này đảm bảo các cuộc tấn công sẽ được xác định và ngăn chặn trong thời gian “zero”, tức trước khi có thể gây ra bất kỳ thiệt hại nào. Đã đến lúc bắt đầu làm cho ngăn xếp bảo mật của bạn hiệu quả hơn, ít tốn kém và ít phụ thuộc vào năng lực ứng phó sự cố của đội SOC. Duy trì một chỉ số đáng tin cậy liên tục xuyên suốt.

BẢO VỆ KHÔNG GIỚI HẠN

Bằng cách sử dụng Học Sâu (Deep Learning), Deep Instinct có thể dự đoán và ngăn chặn bất kỳ loại mối đe dọa nào: đã biết hoặc chưa biết ở bất kỳ đâu mọi lúc. Endpoint, Máy chủ, Thiết bị di động, Mạng và Hệ điều hành đều được bảo vệ chống lại bất kỳ hình thức tấn công nào, có thể là không có tệp hoặc dựa trên tệp. Cách tiếp cận tiên tiến này để ngăn chặn mối đe dọa đảm bảo rằng các cuộc tấn công được xác định và ngăn chặn trước khi có thể gây ra bất kỳ thiệt hại nào.

BẢO VỆ ĐẦY ĐỦ, VỚI CÁCH TIẾP CẬN PHÒNG NGỪA ĐẦU TIÊN

Sử dụng Học Sâu (Deep Learning), Deep Instinct cung cấp một nền tảng ngăn chặn mối đe dọa dự đoán. Bảo vệ nhiều lớp được cung cấp trong các giai đoạn trước, trên và sau khi thực thi. Nó dựa trên cách tiếp cận đầu tiên là phòng ngừa, sau đó là phát hiện và ứng phó, phân tích và khắc phục tự động. Không giống như các giải pháp an ninh mạng dựa trên phát hiện và phản ứng, chờ đợi việc thực hiện cuộc tấn công để phản ứng, phương pháp phòng ngừa tiên tiến của chúng tôi chủ động giữ cho khách hàng của mình được bảo vệ bằng cách ngăn chặn cuộc tấn công xâm nhập và gây ra bất kỳ thiệt hại nào.

ĐIỀU MÀ CÁC GIẢI PHÁP KHÁC KHÔNG LÀM ĐƯỢC

+ Ngăn ngừa khả năng phục hồi

+ Ngăn chặn các mối đe dọa không xác định thông qua việc học và dự đoán

+ 100% dựa trên dữ liệu thô, mô hình phi tuyến tính

+ Đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục khi các chiến dịch đe dọa mới xuất hiện

+ Hoạt động tự động Zero-time có nghĩa là không có sự chậm trễ

+ Deep Learning Brain được huấn luyện chuyên sâu bởi Deep Instinct